Sản phẩm mới
CÁC LOẠI SẢN PHẨM MỚI
Toàn bộ sản phẩm hàng hóa của công ty được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn công nhân và đưa vào danh mục hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.
MÀNG NHỰA NÔNG NGHIỆP
Sản phẩm màng nhựa nông nghiệp của Long Châu có tác dụng giữ ẩm cho đất, hạn chế sâu bệnh, cỏ dại giữ cho đất và phân bpsn không bị cuốn trôi...

Các tin khác

 1/1