Dự báo sâu bệnh
Dự báo sâu bệnh tuần từ 13-20/1
Theo dõi dịch hại trên mạ xuân, lúa sạ như sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng hại rễ...
Dự báo sâu bệnh tuần từ 1-7/12
- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh khô vằn, bệnh lùn cây... hại cục bộ. Chuột, bệnh đốm lá có xu hướng gia tăng.
 Dự báo sâu bệnh tuần từ 25/11-1/12
- Cây ngô: Sâu đục thân, sâu cắn lá, chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá hại cục bộ.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 11-18/11
Cây vụ đông: Sâu đục thân, sâu cắn lá, chuột hại ngô; sâu cuốn lá, bọ nhảy và sâu ăn lá hại rau họ hoa thập tự phát sinh, gây hại nhẹ. Tuy nhiên, rệp hại tăng nhanh, cần theo dõi và phòng chống kịp thời.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 4-11/11
Cây vụ đông: Các đối tượng dịch hại như sâu đục thân, sâu căn lá, chuột hại ngô; sâu cuốn lá; bọ nhảy và sâu ăn lá hại rau họ hoa thập tự phát sinh, gây hại nhẹ. Tuy nhiên, rệp hại tăng nhanh, cần theo dõi và phòng chống kịp thời.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 21-27/10
- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 8: Gây hại cục bộ trên lúa mùa muộn các tỉnh Bắc bộ. Tiếp tục theo dõi và chỉ đạo phòng trừ kịp thời.
 Dự báo sâu bệnh tuần từ 14-21/10
- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 8: Gây hại cục bộ trên lúa mùa muộn ở các tỉnh Bắc bộ. Khả năng cháy ổ những diện tích có mật độ cao. Cần tăng cường theo dõi và chỉ đạo phòng trừ kịp thời.
Dự báo sâu bệnh tuần từ 12-17/9
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục tăng nhanh, khả năng cao hơn cùng kỳ năm trước; gây hại trên lúa HT giai đoạn đòng - trỗ - chín, tập trung tại các tỉnh Bắc Trung bộ và gây cháy cục bộ tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị..

Các tin khác