Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Chủ Nhật, 26/05/2019 Thứ Hai, 27/05/2019 Thứ Ba, 28/05/2019 Thứ Tư, 29/05/2019 Thứ Năm, 30/05/2019 Thứ Sáu, 31/05/2019 Thứ Bẩy, 01/06/2019 Chủ Nhật, 02/06/2019 Thứ Hai, 03/06/2019 Thứ Ba, 04/06/2019
Thời tiết
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Có mây, ngày không mưa
Có mây, ngày không mưa
Có mây, có mưa rào và dông
Có mây, có mưa rào
Có mây, có mưa rào
Có mây, có mưa rào
Có mây, có mưa rào và dông
Ít mây, trời nắng nóng
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 26 25 25 26 27 26 25 26 27 28
Nhiệt độ cao nhất 35 34 34 35 34 32 33 35 36 37

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 22,8 2004
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33,8 2007
Lượng mưa cao nhất (mm) 72 2007

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại