Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Chủ Nhật, 21/07/2019 Thứ Hai, 22/07/2019 Thứ Ba, 23/07/2019 Thứ Tư, 24/07/2019 Thứ Năm, 25/07/2019 Thứ Sáu, 26/07/2019 Thứ Bẩy, 27/07/2019 Chủ Nhật, 28/07/2019 Thứ Hai, 29/07/2019
Thời tiết
Có mây, ngày có mưa rào
Có mây, ngày có mưa rào
Có mây, không mưa
Có mây, có mưa rào và dông
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 25 26 26 25 26 24 25 25 25
Nhiệt độ cao nhất 34 34 34 33 34 35 34 34 33

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 22,6 2003
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33 2007
Lượng mưa cao nhất (mm) 53,9 2003

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại