Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Hai, 18/11/2019 Thứ Ba, 19/11/2019 Thứ Tư, 20/11/2019 Thứ Năm, 21/11/2019 Thứ Sáu, 22/11/2019 Thứ Bẩy, 23/11/2019 Chủ Nhật, 24/11/2019 Thứ Hai, 25/11/2019 Thứ Ba, 26/11/2019 Thứ Tư, 27/11/2019
Thời tiết
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Có mây, có mưa rào
Có mây, không mưa
Có mây, không mưa
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 24 25 25 23 24 24 25 24 24 24
Nhiệt độ cao nhất 32 32 32 32 32 31 31 32 31 30

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 24,1 2003
Nhiệt độ cao nhất (oC) 32,9 2003
Lượng mưa cao nhất (mm) 1,2 2005

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại