Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Tư, 23/01/2019 Thứ Năm, 24/01/2019 Thứ Sáu, 25/01/2019 Thứ Bẩy, 26/01/2019 Chủ Nhật, 27/01/2019 Thứ Hai, 28/01/2019 Thứ Ba, 29/01/2019 Thứ Tư, 30/01/2019 Thứ Năm, 31/01/2019 Thứ Sáu, 01/02/2019
Thời tiết
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 23 23 24 21,5 22,5 22,5 22,5 23,5 23,5 23,5
Nhiệt độ cao nhất 31 31 32 31 31 32 32 32 30 30

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 21,1 2003
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33,2 2006
Lượng mưa cao nhất (mm) 0,1 2006

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại