Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Tư, 20/06/2018 Thứ Năm, 21/06/2018 Thứ Sáu, 22/06/2018 Thứ Bẩy, 23/06/2018 Chủ Nhật, 24/06/2018 Thứ Hai, 25/06/2018 Thứ Ba, 26/06/2018 Thứ Tư, 27/06/2018 Thứ Năm, 28/06/2018 Thứ Sáu, 29/06/2018
Thời tiết
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có mưa
Có mưa
Có mưa
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24
Nhiệt độ cao nhất 31 32 33 32 31 31 31 31 31 31

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 23,1 2004
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33,7 2005
Lượng mưa cao nhất (mm) 19,5 2002

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại