GIỚI THIỆU CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG

  CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG - VILTEDCO thành lập năm 1995.

 

 

 


 
TBT Nông Đức Mạnh thăm nhà máy Bioted

 

 

 


Văn phòng Ban Giám đốc

 

Những hình ảnh giới thiệu hoạt động công ty

******

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG CHÂU