Bạc Liêu ứng dụng phần mềm nông nghiệp xanh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị cho nông dân. Ảnh: Trọng Linh.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị cho nông dân. Ảnh: Trọng Linh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Dự án "Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu (UNDP), góp phần thực hiện Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC), nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Văn Vượng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Dư án UNDP nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, tư nhân và cộng đồng, để đạt được những kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, việc ứng dụng phần mềm nông nghiệp xanh được phát triển với mục đích và ý nghĩa chủ yếu nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm tác động tiêu cực đối với môi trường và đảm bảo bền vững.

Theo ông Vượng, mục đích và ý nghĩa quan trọng của phần mềm nông nghiệp xanh, thứ nhất giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, hỗ trợ nông dân trong việc quản lý và tối ưu hóa sử dụng nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và năng lượng, giúp giảm lượng chất thải và tăng cường hiệu suất sản xuất.

Thứ hai, giảm tác động môi trường: Thúc đẩy các phương pháp canh tác hữu cơ, giảm sử dụng hóa chất độc hại và thúc đẩy quy trình nông nghiệp bền vững.

Ứng dụng phần mềm trong nuôi tôm siêu thâm canh. Ảnh: Trọng Linh.
Ứng dụng phần mềm trong nuôi tôm siêu thâm canh. Ảnh: Trọng Linh.

Thứ ba, quản lý thông tin và đưa ra quyết định thông minh, cung cấp công cụ để thu thập và phân tích dữ liệu về điều kiện thời tiết, chất đất, và các yếu tố khác để giúp nông dân đưa ra quyết định thông minh về canh tác, chăm sóc cây trồng và quản lý vườn.

Thứ tư, tăng cường đào tạo và chia sẻ kiến thức, cung cấp các tài nguyên học trực tuyến và chia sẻ kiến thức về kỹ thuật canh tác hiện đại, quản lý tài nguyên và các phương pháp nông nghiệp bền vững.

Thứ năm, kết nối với thị trường, hỗ trợ nông dân kết nối với thị trường thông qua các nền tảng thương mại điện tử và công nghệ để tối ưu hóa giá trị thương mại của sản phẩm nông nghiệp.

“Phần mềm nông nghiệp xanh đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sự tiến bộ của ngành nông nghiệp và giúp nó trở nên bền vững và hiệu quả hơn”, ông Vượng đánh giá.

Theo TRỌNG LINH/ NNVN 

Các tin khác