Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Năm, 14/12/2017 Thứ Sáu, 15/12/2017 Thứ Bẩy, 16/12/2017 Chủ Nhật, 17/12/2017 Thứ Hai, 18/12/2017 Thứ Ba, 19/12/2017 Thứ Tư, 20/12/2017 Thứ Năm, 21/12/2017
Thời tiết
mưa vừa, lặng gió
mưa vừa, lặng gió
không mưa, gió nhẹ
không mưa, gió nhẹ
trời nắng, gió nhẹ
không mưa, gió bắc cấp 3
không mưa, gió bắc cấp 3
không mưa, gió nhẹ
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 23 24 22 21 21 19 20 24
Nhiệt độ cao nhất 30 29 29 29 28 27 26 26

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 21,8 2003
Nhiệt độ cao nhất (oC) 32,5 2007
Lượng mưa cao nhất (mm) 6,6 2006

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại