Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Năm, 20/12/2018 Thứ Sáu, 21/12/2018 Thứ Bẩy, 22/12/2018 Chủ Nhật, 23/12/2018 Thứ Hai, 24/12/2018 Thứ Ba, 25/12/2018 Thứ Tư, 26/12/2018 Thứ Năm, 27/12/2018 Thứ Sáu, 28/12/2018 Thứ Bẩy, 29/12/2018
Thời tiết
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có mưa rào và dông
Có mưa rào và dông
Có mưa rào và dông
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 25 25 25 24 23 22 23 23 23 23
Nhiệt độ cao nhất 32 33 32 32 31 31 30 29 30 30

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 20 2005
Nhiệt độ cao nhất (oC) 31,5 2002
Lượng mưa cao nhất (mm) 0,3 2003

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại