Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Chủ Nhật, 22/10/2017 Thứ Hai, 23/10/2017 Thứ Ba, 24/10/2017 Thứ Tư, 25/10/2017 Thứ Năm, 26/10/2017 Thứ Sáu, 27/10/2017 Thứ Bẩy, 28/10/2017 Chủ Nhật, 29/10/2017 Thứ Hai, 30/10/2017
Thời tiết
mưa vừa, lặng gió
mưa vừa, lặng gió
mưa vừa, lặng gió
trời nắng, gió nhẹ
mưa vừa, gió nhẹ
mưa vừa, gió nhẹ
mưa vừa, gió nhẹ
mưa vừa, gió nhẹ
mưa vừa, gió nhẹ
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 24 24 24 25 24 24 24 24 26
Nhiệt độ cao nhất 28 28 30 31 31 30 30 30 30

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 23,2 2002
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33 2006
Lượng mưa cao nhất (mm) 4,2 2002

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại