Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Ba, 24/04/2018 Thứ Tư, 25/04/2018 Thứ Năm, 26/04/2018 Thứ Sáu, 27/04/2018 Thứ Bẩy, 28/04/2018 Chủ Nhật, 29/04/2018 Thứ Hai, 30/04/2018 Thứ Ba, 01/05/2018 Thứ Tư, 02/05/2018
Thời tiết
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có mưa
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 23 23 25 24 25 25 24 24 24
Nhiệt độ cao nhất 33 32 36 35 36 32 31 34 35

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 24,2 2005
Nhiệt độ cao nhất (oC) 34,6 2002
Lượng mưa cao nhất (mm) - 2006

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại