Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Bẩy, 24/02/2018 Chủ Nhật, 25/02/2018 Thứ Hai, 26/02/2018 Thứ Ba, 27/02/2018 Thứ Tư, 28/02/2018 Thứ Năm, 01/03/2018 Thứ Sáu, 02/03/2018 Thứ Bẩy, 03/03/2018 Chủ Nhật, 04/03/2018
Thời tiết
Nhiều mây, không mưa
Có lúc có mưa
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Có lúc có mưa
Có lúc có mưa
Có mây, trời nắng
Có mây, trời nắng
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 24 24 23 24 24 24 24 24 24
Nhiệt độ cao nhất 33 33 34 32 31 32 33 33 33

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 23 2004
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33,2 2006
Lượng mưa cao nhất (mm) - 2006

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại