Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian Thứ Ba, 24/09/2019 Thứ Tư, 25/09/2019 Thứ Năm, 26/09/2019 Thứ Sáu, 27/09/2019 Thứ Bẩy, 28/09/2019 Chủ Nhật, 29/09/2019 Thứ Hai, 30/09/2019 Thứ Ba, 01/10/2019 Thứ Tư, 02/10/2019
Thời tiết
Có mây, có mưa rào
Có mây, không mưa
Có mây, có mưa rào và dông
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Có mây, không mưa
Có mây, có mưa rào và dông
Có mây, không mưa
Có mây, ngày không mưa
Có mây, ngày không mưa
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất 24 25 25 27 25 25 26 26 26
Nhiệt độ cao nhất 32 33 33 32 33 33 33 32 32

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 24,3 2003
Nhiệt độ cao nhất (oC) 32,8 2004
Lượng mưa cao nhất (mm) 9,1 2003

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại