Mô hình sản xuất măng tây xanh hữu cơ thu nhập cao

Theo ông Bùi Văn Sáng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố (đóng chân tại tỉnh Ninh Thuận), trong năm 2021, đơn vị này đã xây dựng 2 mô hình sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ với quy mô 19 ha, sản phẩm măng tây tươi trong mô hình đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP tiến tới hữu cơ.

Để người dân nắm bắt kiến thức và có thể tự sản xuất theo quy trình, Công ty đã tổ chức 2 lớp tập huấn trong mô hình với 40 người dân tham gia.

Ngoài ra, để đảm bảo các nội dung chuyên môn, nông dân tham gia mô hình có thể hướng dẫn người khác thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Công ty còn tổ chức 1 lớp tập huấn ngoài mô hình với 30 người dân tham gia.

Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn, trao đổi thông tin, trang bị kiến thức cả lý thuyết và thực hành về áp dụng công nghệ cao vào kỹ thuật trồng thâm canh măng tây xanh tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra mô hình là điểm để người dân trong vùng thăm quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố liên kết tiêu thụ hơn 50% sản phẩm cho người dân, hiệu quả kinh tế tăng trên 15% so với ngoài mô hình. Lợi nhuận từ mô hình sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ là 200 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so rất nhiều so với các cây trồng khác.

Theo ĐÌNH THUNG/ NNVN 

Các tin khác